Startsida Umeå kommun

Frågor 2016

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2016-12-15

Anna-Karin Sjölander, C

Policydokument: gåvor, mutor och otillbörlig påverkan

Svar

2016-12-15

Peter Sedlacek, L

Vad händer med förskolan Visionen?

Svar

2016-12-15

Anna-Karin Sjölander, C

Förskolan Visionen

Svar

2016-12-13

Saasha Metsärantala, FI  

Spårburen persontrafik mellan Holmsund och centrala Umeå

Svar

2016-12-09

Ulrika Edman, V

Vad vill vi som kommun signalera till vårnadshavare?

Svar

2016-12-05

Filip Hallbäck, FI

ECCAR-utredningen

Svar

2016-11-28

Ulrika Edman, V

Gäller köttnorm för familjehem i Umeå kommun?

Svar

2016-10-25

Peder Westerberg, L

Försäljning av Fridhemsgymnasiet

Svar

2016-10-25

Peder Westerberg, L

Försäljning av Guitars?

Svar

2016-10-04

Filip Hallbäck, FI

Umeå kommuns avbrutna medlemskap i Klimatkommunerna

Svar

2016-10-03

Ulrika Edman, V

Kringgås Fastighet i fastighetsfrågor?

Svar

2016-09-22

Gudrun Nordborg, V

Epost för alla eller enbart till utvalda inom Umeå kommun

Svar

2016-09-21

Peder Westerberg, L

Skolskjutsar inom särskolan

Svar

2016-08-26

Lennart Johansson, M

Fotbollshall

Svar

2016-08-24

Anders Sellström, KD

Rådhustorgets ombyggnation

Svar

2016-08-22

Peder Westerberg, L

Har Umeå gett upp målet med 15 barn per barngrupp i förskolan?

Svar

2016-08-19

Anders Ågren, M

Angående Umeå kommun som försökskommun med ett lokalt tiggeriförbud

Svar

2016-05-26

Veronica Kerr, KD

Korrekta budgetunderlag

Svar

2016-05-26

Nasser Mosleh, MP

Hur går förhandlingarna med kommunal om heltider inom vården?

Svar

2016-05-13

Åsa Bäckström, V

Tänker S medvetet sabotera försök med 6 timmars arbetsdag?

Svar

2016-04-22

Lennart Johansson, M

Kajan en sanitär olägenhet

Svar

2016-04-20

Anders Ågren, M

Kan vi räkna med att svenska försvaret får delta i nationaldagsfirandet på Gammlia?

Svar

2016-04-20

Anders Ågren, M

Tiggare på och i anslutning till Rådhustorget

Svar

2016-03-23

Mattias Larsson, C

Hur hög är förskolekostnaden i Botsmark?

Svar

2016-03-22

Veronica Kerr, KD

Leder Lärum till en ojämlik skola?

Svar

2016-03-22

Sven-Olov Edvinsson, C

Program för fristadsförfattare

Svar

2016-03-08

Filip Hallbäck, FI

Agenda 30

Svar

2016-03-07

Filip Hallbäck, FI

Jämställdhetsperspektiv på kulturutbudet

Svar

2016-02-26

Veronica Kerr, KD

När kan Umeå kommun erbjuda fler alternativ till våra äldre?

Svar

2016-02-25

Gudrun Nordborg, V

Hur fungerar det med feministiskt självförsvar i skolan?

Svar

2016-02-17

Arijan Kan, V

Vad hände med gymnasieskolans besökspolicy?

Svar

2016-02-16

Peter Sedlacek, L

När byggs en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund?

Svar

2016-02-08

Peder Westerberg, L

Kommer det att bli en fullstor fotbolllshall i Umeå?

Svar

2016-02-08

Marianne Löfstedt, M

Härbärge för EU-migranter

Svar

2016-01-27

Anders Ågren, M

Självklart är Umeå den naturliga huvudorten för en storregion i Norrland

Svar

2016-01-21

Lasse Jacobson, V

Har S gjort en ändring gällande tillgängligheten i kollektivtrafiken?

Svar

2016-01-21

Gudrun Nordborg, V

Våldsutsatta kvinnors rätt till insatser från socialtjänsten

Svar

2016-01-21

Ulrika Edman, V

Vad är S lägsta möjliga godtagbara bud för Scharinska villan?

Svar

2016-01-21

Anders Ågren, M

Står (S) fast vid Umeå kommuns uppfattning att säga nej till försök med fria sprutor till narkomaner?

Svar

2016-01-20

Jan Hägglund, AP

Tjänstgöring varannan helg utgör det normen för heltid bl a inom äldreomsorgen?

Svar

2016-01-20

Veronica Kerr, KD

Har vi en säker hantering av morfinplåster inom hemtjänst och hemsjukvård

Svar

2016-01-18

Ulrica Westerlund, L

Angående barnäktenskap

Svar

2016-01-12

Anders Ågren, M

Antagandet av strategisk plan för Umeå kommun

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Jämställd fördelning av talartiden

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Tjänsteperson istället för tjänsteman

Svar

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.