Startsida Umeå kommun

Frågor 2016

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2016-12-15

Anna-Karin Sjölander, C

Policydokument: gåvor, mutor och otillbörlig påverkan

Svar

2016-12-15

Peter Sedlacek, L

Vad händer med förskolan Visionen?

Svar

2016-12-15

Anna-Karin Sjölander, C

Förskolan Visionen

Svar

2016-12-13

Saasha Metsärantala, FI  

Spårburen persontrafik mellan Holmsund och centrala Umeå

Svar

2016-12-09

Ulrika Edman, V

Vad vill vi som kommun signalera till vårnadshavare?

Svar

2016-12-05

Filip Hallbäck, FI

ECCAR-utredningen

Svar

2016-11-28

Ulrika Edman, V

Gäller köttnorm för familjehem i Umeå kommun?

Svar

2016-10-25

Peder Westerberg, L

Försäljning av Fridhemsgymnasiet

Svar

2016-10-25

Peder Westerberg, L

Försäljning av Guitars?

Svar

2016-10-04

Filip Hallbäck, FI

Umeå kommuns avbrutna medlemskap i Klimatkommunerna

Svar

2016-10-03

Ulrika Edman, V

Kringgås Fastighet i fastighetsfrågor?

Svar

2016-09-22

Gudrun Nordborg, V

Epost för alla eller enbart till utvalda inom Umeå kommun

Svar

2016-09-21

Peder Westerberg, L

Skolskjutsar inom särskolan

Svar

2016-08-26

Lennart Johansson, M

Fotbollshall

Svar

2016-08-24

Anders Sellström, KD

Rådhustorgets ombyggnation

Svar

2016-08-22

Peder Westerberg, L

Har Umeå gett upp målet med 15 barn per barngrupp i förskolan?

Svar

2016-08-19

Anders Ågren, M

Angående Umeå kommun som försökskommun med ett lokalt tiggeriförbud

Svar

2016-05-26

Veronica Kerr, KD

Korrekta budgetunderlag

Svar

2016-05-26

Nasser Mosleh, MP

Hur går förhandlingarna med kommunal om heltider inom vården?

Svar

2016-05-13

Åsa Bäckström, V

Tänker S medvetet sabotera försök med 6 timmars arbetsdag?

Svar

2016-04-22

Lennart Johansson, M

Kajan en sanitär olägenhet

Svar

2016-04-20

Anders Ågren, M

Kan vi räkna med att svenska försvaret får delta i nationaldagsfirandet på Gammlia?

Svar

2016-04-20

Anders Ågren, M

Tiggare på och i anslutning till Rådhustorget

Svar

2016-03-23

Mattias Larsson, C

Hur hög är förskolekostnaden i Botsmark?

Svar

2016-03-22

Veronica Kerr, KD

Leder Lärum till en ojämlik skola?

Svar

2016-03-22

Sven-Olov Edvinsson, C

Program för fristadsförfattare

Svar

2016-03-08

Filip Hallbäck, FI

Agenda 30

Svar

2016-03-07

Filip Hallbäck, FI

Jämställdhetsperspektiv på kulturutbudet

Svar

2016-02-26

Veronica Kerr, KD

När kan Umeå kommun erbjuda fler alternativ till våra äldre?

Svar

2016-02-25

Gudrun Nordborg, V

Hur fungerar det med feministiskt självförsvar i skolan?

Svar

2016-02-17

Arijan Kan, V

Vad hände med gymnasieskolans besökspolicy?

Svar

2016-02-16

Peter Sedlacek, L

När byggs en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund?

Svar

2016-02-08

Peder Westerberg, L

Kommer det att bli en fullstor fotbolllshall i Umeå?

Svar

2016-02-08

Marianne Löfstedt, M

Härbärge för EU-migranter

Svar

2016-01-27

Anders Ågren, M

Självklart är Umeå den naturliga huvudorten för en storregion i Norrland

Svar

2016-01-21

Lasse Jacobson, V

Har S gjort en ändring gällande tillgängligheten i kollektivtrafiken?

Svar

2016-01-21

Gudrun Nordborg, V

Våldsutsatta kvinnors rätt till insatser från socialtjänsten

Svar

2016-01-21

Ulrika Edman, V

Vad är S lägsta möjliga godtagbara bud för Scharinska villan?

Svar

2016-01-21

Anders Ågren, M

Står (S) fast vid Umeå kommuns uppfattning att säga nej till försök med fria sprutor till narkomaner?

Svar

2016-01-20

Jan Hägglund, AP

Tjänstgöring varannan helg utgör det normen för heltid bl a inom äldreomsorgen?

Svar

2016-01-20

Veronica Kerr, KD

Har vi en säker hantering av morfinplåster inom hemtjänst och hemsjukvård

Svar

2016-01-18

Ulrica Westerlund, L

Angående barnäktenskap

Svar

2016-01-12

Anders Ågren, M

Antagandet av strategisk plan för Umeå kommun

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Jämställd fördelning av talartiden

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Tjänsteperson istället för tjänsteman

Svar