Startsida Umeå kommun

Frågor 2017

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2017-12-14

Saasha Metsärantala, FI

Järnväg norrut

Svar

2017-12-12

Peter Sedlacek, L

Parkeringshuset vid Järnvägsallén

Svar

2017-11-23

Lasse Jacobson, V

Visselblåsarfunktion - när ska KF-beslutet från 2011 genomföras?

Svar

2017-11-23

Åsa Bäckström, V

Hur går arbetet med minskade sjuktal ihop med besparingar inom Äldrenämnden?

Svar

2017-11-23

Anna-Karin Sjölander, C

Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande

Svar

2017-11-23

Anna-Karin Sjölander, C

Hamnmagasinet

Svar

2017-11-23

Bore Sköld, V

Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghetsboendet på Berghem

Svar

2017-11-23

Saasha Metsärantala, FI

Ekologiska livsmedel i kommunens offentliga verksamhet

Svar

2017-11-20

Nasser Mosleh, MP

Hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umëå kommun

Svar

2017-11-20

Nasser Mosleh, MP

Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verksamheter och bolag

Svar

2017-10-31

Henrik Agerhäll, (-)

ABF och Vänsterpartiet hyllar folkmordbolsjevikerna

Svar

2017-10-26

Ulrika Edman, V

Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

Svar

2017-10-26

Gudrun Nordborg, V

Nya "vallgravar" på Rådhustorget

Svar

2017-10-26

Saasha Metsärantala, FI

Kommunens förberedelser mot skabbangrepp

Svar

2017-09-21

Mattias Larsson, C

Framtida medfinansiering av UR nära

Svar

2017-09-21

Saasha Metsärantala, FI

Kommunens vilja att utvecklas

Svar

2017-09-21

Saasha Metsärantala, FI

Etanolförsäljningen vid bildmuseets konstfredag

Svar

2017-09-20

Elisabeth Zachrisson, V

Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen

Svar

2017-09-20

Peder Westerberg, L

Astridgårdens framtid

Svar

2017-09-20

Henrik Agerhäll, (-)

Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?

Återtagen

2017-09-20

Daniell Anderson, V

Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?

Svar

2017-09-20

Gudrun Nordborg, V

Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?

Svar

2017-09-19

Åsa Bäckström, V

Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?

Svar

2017-09-18

Lennart Arvidsson, V

Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?

Svar

2017-09-04

Peder Westerberg, L

Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

Svar

2017-08-31

Peder Westerberg, L

Skolskjutsar

Svar

2017-08-14

Anders Ågren, M

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

Svar

2017-06-11

Henrik Agerhäll, (-)

Utförsäljning av bostadslägenheter en fråga för kommunfullmäktige?

Återtagen

2017-06-11

Saasha Metsärantala, FI

Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten

Svar

2017-06-09

Elisabet Forssell, V

Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen

Svar

2017-05-26

Saasha Metsärantala, FI

Utsmyckning i Stadshuset

Svar

2017-05-25

Gudrun Nordborg, V

Fortsättning för Tro Hopp och Mod?

Svar

2017-05-19

Lennart Johansson, M

Busshållplats Tomtebo - Vittervägen

Svar

2017-05-19

Lennart Johansson, M

När kommer beslutet och var placeras fotbollshallen?

Svar

2017-05-19

Ulrika Edman, V

Vad är Socialdemokraternas policy gällande policys?

Svar

2017-05-17

Gudrun Nordborg, V

Är Centrum mot våld i avveckling eller utveckling?

Svar

2017-05-16

Ulrika Edman, V

Har S lagt ner Mansmottagningen utan att informera nämnden?

Svar

2017-04-24

Gudrun Nordborg, V

"Vallgraven" på nya Rådhustorget

Svar

2017-04-13

Elisabet Forssell, V

15 barn per grupp, gäller inte demokratiskt fattade beslut?

Svar

2017-04-10

Peter Sedlacek, L

Planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund igen. Har det hänt något?

Svar

2017-03-23

Peder Westerberg, L

Krav på vaccination i förskolan

Svar

2017-03-15

Anders Ågren, M

Åtgärder för att stoppa flygskatten

Svar

2017-02-16

Filip Hallbäck, FI

Redovisning av det interreligiösa rådets verksamhet

Svar

2017-02-15

Filip Hallbäck, FI

Skyltar på umesamiska i offentliga miljöer

Svar

2017-02-07

Ulrika Edman, V

Varför kontor, men inte klassrum?

Svar

2017-02-01

Peder Westerberg, L

Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbollshall?

Svar

2017-01-26

Veronica Kerr, KD

Vaccinationer för kommunanställda

Svar

2017-01-26

Jan Hägglund, AP

Degraderar Umeå kommun undersköterskeyrket?

Svar

2017-01-25

Peder Westerberg, L

Nedläggning av Region Västerbotten

Svar

2017-01-24

Peder Westerberg, L 

Försäljning av gamla Vasaskolan

Svar

2017-01-17

Peder Westerberg, L

Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

Svar

2017-01-06

Anders Ågren, M

Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera

Svar

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.