Startsida Umeå kommun

Frågor 2017

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2017-12-14

Saasha Metsärantala, FI

Järnväg norrut

Svar

2017-12-12

Peter Sedlacek, L

Parkeringshuset vid Järnvägsallén

Svar

2017-11-23

Lasse Jacobson, V

Visselblåsarfunktion - när ska KF-beslutet från 2011 genomföras?

Svar

2017-11-23

Åsa Bäckström, V

Hur går arbetet med minskade sjuktal ihop med besparingar inom Äldrenämnden?

Svar

2017-11-23

Anna-Karin Sjölander, C

Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande

Svar

2017-11-23

Anna-Karin Sjölander, C

Hamnmagasinet

Svar

2017-11-23

Bore Sköld, V

Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghetsboendet på Berghem

Svar

2017-11-23

Saasha Metsärantala, FI

Ekologiska livsmedel i kommunens offentliga verksamhet

Svar

2017-11-20

Nasser Mosleh, MP

Hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umëå kommun

Svar

2017-11-20

Nasser Mosleh, MP

Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verksamheter och bolag

Svar

2017-10-31

Henrik Agerhäll, (-)

ABF och Vänsterpartiet hyllar folkmordbolsjevikerna

Svar

2017-10-26

Ulrika Edman, V

Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

Svar

2017-10-26

Gudrun Nordborg, V

Nya "vallgravar" på Rådhustorget

Svar

2017-10-26

Saasha Metsärantala, FI

Kommunens förberedelser mot skabbangrepp

Svar

2017-09-21

Mattias Larsson, C

Framtida medfinansiering av UR nära

Svar

2017-09-21

Saasha Metsärantala, FI

Kommunens vilja att utvecklas

Svar

2017-09-21

Saasha Metsärantala, FI

Etanolförsäljningen vid bildmuseets konstfredag

Svar

2017-09-20

Elisabeth Zachrisson, V

Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen

Svar

2017-09-20

Peder Westerberg, L

Astridgårdens framtid

Svar

2017-09-20

Henrik Agerhäll, (-)

Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?

Återtagen

2017-09-20

Daniell Anderson, V

Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?

Svar

2017-09-20

Gudrun Nordborg, V

Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?

Svar

2017-09-19

Åsa Bäckström, V

Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?

Svar

2017-09-18

Lennart Arvidsson, V

Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?

Svar

2017-09-04

Peder Westerberg, L

Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

Svar

2017-08-31

Peder Westerberg, L

Skolskjutsar

Svar

2017-08-14

Anders Ågren, M

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

Svar

2017-06-11

Henrik Agerhäll, (-)

Utförsäljning av bostadslägenheter en fråga för kommunfullmäktige?

Återtagen

2017-06-11

Saasha Metsärantala, FI

Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten

Svar

2017-06-09

Elisabet Forssell, V

Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen

Svar

2017-05-26

Saasha Metsärantala, FI

Utsmyckning i Stadshuset

Svar

2017-05-25

Gudrun Nordborg, V

Fortsättning för Tro Hopp och Mod?

Svar

2017-05-19

Lennart Johansson, M

Busshållplats Tomtebo - Vittervägen

Svar

2017-05-19

Lennart Johansson, M

När kommer beslutet och var placeras fotbollshallen?

Svar

2017-05-19

Ulrika Edman, V

Vad är Socialdemokraternas policy gällande policys?

Svar

2017-05-17

Gudrun Nordborg, V

Är Centrum mot våld i avveckling eller utveckling?

Svar

2017-05-16

Ulrika Edman, V

Har S lagt ner Mansmottagningen utan att informera nämnden?

Svar

2017-04-24

Gudrun Nordborg, V

"Vallgraven" på nya Rådhustorget

Svar

2017-04-13

Elisabet Forssell, V

15 barn per grupp, gäller inte demokratiskt fattade beslut?

Svar

2017-04-10

Peter Sedlacek, L

Planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund igen. Har det hänt något?

Svar

2017-03-23

Peder Westerberg, L

Krav på vaccination i förskolan

Svar

2017-03-15

Anders Ågren, M

Åtgärder för att stoppa flygskatten

Svar

2017-02-16

Filip Hallbäck, FI

Redovisning av det interreligiösa rådets verksamhet

Svar

2017-02-15

Filip Hallbäck, FI

Skyltar på umesamiska i offentliga miljöer

Svar

2017-02-07

Ulrika Edman, V

Varför kontor, men inte klassrum?

Svar

2017-02-01

Peder Westerberg, L

Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbollshall?

Svar

2017-01-26

Veronica Kerr, KD

Vaccinationer för kommunanställda

Svar

2017-01-26

Jan Hägglund, AP

Degraderar Umeå kommun undersköterskeyrket?

Svar

2017-01-25

Peder Westerberg, L

Nedläggning av Region Västerbotten

Svar

2017-01-24

Peder Westerberg, L 

Försäljning av gamla Vasaskolan

Svar

2017-01-17

Peder Westerberg, L

Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

Svar

2017-01-06

Anders Ågren, M

Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera

Svar