Startsida Umeå kommun

Frågor och svar 2018

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2018-05-24

Gudrun Nordborg, V

Egen epost - när förverkligas den för alla anställda inom Umeå kommun?

Svar

2018-05-22

Veronica Kerr, KD

Rimliga handläggningstider

Svar

2018-05-22

Peter Sedlacek, L

Får gymnasieeleverna i Umeå kommun den undervisning d v s det antal timmar de har rätt till?

Svar

2018-05-11

Jan Hägglund, AP

Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av en omfattande kartläggning av den innan avstängning av två ekonomichefer

Svar

2018-04-24

Ulrika Edman, V

Integration, trygghet och motivation, skolvärdarnas förebyggande uppdrag

Svar

2018-04-19

Peder Westerberg, L

Västra länken

Svar

2018-04-19

Anders Ågren, M

Ägnade du dig åt svartmålning av Umeå hösten 2017?

Svar

2018-04-19

Veronica Kerr, KD

Fler alternativ för barnomsorg

Svar

2018-04-19

Gudrun Nordborg, V

Bör välfärdsnämnderna kompenseras för kaoset med det nya personalsystemet?

Svar

2018-04-19

Saasha Metsärantala, FI

Räknas hemtjänstens restid?

Svar

2018-04-18

Saasha Metsärantala, FI

Järnväg till Obbola

Svar

2018-04-18

Ulrika Edman, V

Att prata om öppenhet men inte informera kommunstyrelsen

Svar

2018-04-17

Jan Hägglund, AP

Avstängning av anställd

Återtagen

2018-04-16

Peter Sedlacek, L

Järnvägsövergången i Holmsund igen

Svar

2018-03-22

Anders Ågren, M

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

Svar

2018-03-22

Veronica Kerr, KD

Social rådgivning på nätet

Svar

2018-03-22

Peder Westerberg, L

Kommer det att innebära fortsatta kostnader för kommunen

Svar

2018-03-20

Saasha Metsärantala, FI

Kommer kommunen att få en kommundirektör, nu?

Svar

2018-03-12

Peder Westerberg, L

Lundabron

Svar

2018-02-22

Saasha Metsärantala, FI

Vad händer med Verkets lokal?

Svar

2018-02-21

Ånders Ågren, M

Rutiner och uppföljning av dessa inom äldreomsorgen

Svar

2018-02-13

Peder Westerberg, L

Truckstop i Umeå

Svar

2018-02-12

Peter Sedlacek, L

Järnvägsövergången i Holmsund igen


2018-01-31

Tina Myhrberg, M

Gör Umeå kommuns lekplatser tillgängliga för alla – även för barn med funktionsnedsättning

Svar

2018-01-25

Lennart Johansson, M

Försäljningen av alkoglass på Brännbollsyran

Svar

2018-01-25

Veronica Kerr, KD

Dags att höja ersättningen

Svar

2018-01-22

Peder Westerberg, L

Finns det någon överenskommelse?

Svar

2018-01-22

Peder Westerberg, L

Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena

Svar

2018-01-19

Peder Westerberg, L

Allvarliga brister när det gäller skolskjutsar!

Svar

2018-01-19

Saasha Metsärantala, FI

Vad händer med skolskjuts, egentligen?

Svar

2018-01-18

Jan Hägglund, AP

Vilka rederier och andra försäljare har representanter för Umeå kommun eller UKF kontaktat för andra och billigare lösningar än Midway Alignment?

Svar

2018-01-18

Peder Westerberg, L

Kan en förälder vara yngre än 20 år?

Svar

2018-01-17

Åsa Bäckström, V

När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för de ohälsosamma badvattnet i Navets badbassänger?

Svar