Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2014

Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2014-12-12

Lykke Brodin, FI

Hur hjälper kommunen migranterna som kommer till Umeå?

Svar

2014-12-11

Arbetarpartiet

Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna

Svar

2014-12-09

Arbetarpartiet

Vad händer med de 25 miljonerna som skulle gå till projekt inom äldreomsorgen?

Svar

2014-12-01

Petter Nilsson, SD

Kommunens hyresavtal med Balticgruppen

Svar

2014-11-14

Ulrica Westerlund, FP

Ska Umeå fortsätta vara en kommun som ser hinder istället för möjligheter att bereda nyanlända plats?

Svar

2014-11-14

Gudrun Nordborg, V

Varför tillgodoser inte Umeå kommun utsatta EU-migranters akuta behov?

Svar

2014-11-13

Arbetarpartiet

Ska de gamla lasarettsbyggnaderna rivas?

Svar

2014-11-06

Arbetarpartiet

Hur påverkas Umeå kommun av statsbudgeten?

Svar

2014-10-17

Veronica Kerr, KD

När kommer avtal om IVPA skrivas?

Svar

2014-09-26

Mattias Larsson, C

Varför måste scouterna flytta?

Svar

2014-09-23

Arbetarpartiet

Vad händer med Hamrinsberget?

Svar

2014-09-08

Arbetarpartiet

Kvinnorna inom hemtjänsten ska ha både bilar och regnkläder

Svar

2014-07-01

Nasser Mosleh, MP

Umeåbarn förtjänar eko-frukt

Svar

2014-06-24

Nasser Mosleh, MP

Målet om giftfri miljö i skolan behöver förtydligas

Svar

2014-05-15

Arbetarpartiet

Hur påverkar varannan helg-tjänstgöring arbetsmiljön i äldreomsorgen?

Svar

2014-04-17

Arbetarpartiet

Vita jobb i Umeå

Svar

2014-04-15

Veronica Kerr, KD

Umeå kommun snedvrider konkurrensen?

Svar

2014-04-02

Ingela Eriksson, KD

Hur arbetar kommunen för att stärka återbruket?

Återtagen

2014-03-18

Peder Westerberg, FP

Hur ska Umeå kommun komma tillrätta med bristen på förskoleplatser?

Svar

2014-03-17

Arbetarpartiet

Ansvaret för rivningen av Apberget - förtroende eller inte för tjänstemännen?

Svar

2014-02-14

Örjan Mikaelsson, V

Fjärrvärmenätet

Svar

2014-02-14

Veronica Kerr

Klarar Umeå kommun platsgarantin?

Svar

2014-02-13

Mattias Larsson, C

Vad skall hända med Folke Hübinettes modeller

Svar

2014-02-04

Arbetarpartiet

Kostnader för invigningen av kulturhuvudstadsåret

Svar

2014-01-29

Anders Ågren, M

Öka upphandlingen av lokalproducerad mat

Svar

2014-01-16

Anders Sellström, KD

Vad har den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar inneburit för Umeå kommun?

Svar

2014-01-14

Veronica Kerr, KD

Fattade personalutskottet ett ogiltigt beslut?

Svar

2014-01-14

Arbetarpartiet

Frågor avseende ev försäljning av AB Bostadens fastighets och bostadsbestånd

Svar

2014-01-03

Anders Ågren, M

Hur får vi fart på byggandet i Umeå

Svar

2014-01-02

Peter Sedlacek, FP

Ska grundskollärare i Umeå straffas för forskning och undervisning på universitetet?

Svar