Startsida Umeå kommun

Interpellationer 2016


Datum

Inlämnat av

Titel

Svar

2016-12-09

Veronica Kerr, KD

Undantag för våra äldres bästa

Svar

2016-12-08

Sven-Olov Edvinsson,
Mattias Larsson, C

Umeå kommuns hantering av allmänna handlingar och utlämnande av dessa

Svar

2016-12-06

Jan Hägglund,
Tomas Westerström, AP

Umeå kommuns IT-avdelnings resor m.m.

Svar

2016-11-17

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg, AP

Vilken kompetens och beredskap har Umeå kommun när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck?

Svar

2016-11-16

Veronica Kerr, KD

Priser till vilket pris?

Svar

2016-11-16

Peter Sedlacek, L

Vilka planer har Umeå kommun för bevarandet av Folke Hubinettes Umeå modeller

Svar

2016-11-08

Filip Hallbäck, FI

Åldersmaktordning inom miljö- och klimatpolitiken

Svar

2016-11-08

Filip Hallbäck, FI

Regeringens nedskärning av LSS - hur påverkas Umeå?

Svar

2016-10-30

Henrik Agerhäll, SD

Rätt härkomst viktigare än rätt kompetens

Svar

2016-10-30

Henrik Agerhäll, SD

Rasistiskt snabbspår för asylsökande

Svar

2016-10-21

Arbetarpartiet

Är kommunledningen beredd att ompröva alla verksamheter

Svar

2016-10-07

Anna-Karin Sjölander, C

Individ- och familjenämndens beställning av bostäder

Svar

2016-10-04

Filip Hallbäck, FI

Samers rättigheter - med bakgrund av FN-kritik

Svar

2016-09-23

Greger Knutsson, M

Botsmarks småskolebarns möjlighet att få undervisning

Återtagen

2016-09-20

Arbetarpartiet

Språkstegen

Svar

2016-09-16

Arbetarpartiet

Tillsyn av friskolor

Svar

2016-09-07

Anders Ågren, M

Ensamkommande och åldersbedömning

Svar

2016-08-30

Peder Westerberg, L

Kommer Umeå att få en fullstor fotbollshall på Nolia?

Svar

2016-08-26

Elisabet Forssell, V

Gäller öppenhet och transparens inom verksahetsområdet Utbildning?

Svar

2016-08-23

Ulrika Edman, V

Väljer S vinstdrivande vårdföretag framför civilsamhället?

Svar

2016-08-19

Filip Hallbäck, FI

Ungdomars psykiska ohälsa

Svar

2016-08-19

Filip Hallbäck, FI

Utsatta barns rätt till hjälp från socialtjänsten

Svar

2016-08-19

Veronica Kerr, KD

Vad innebär regeringens nya sjukskatt för arbetsgivaren Umeå kommun

Svar

2016-08-19

Anders Ågren, M

Avyttra delar av beståndet för att möjliggöra snabbare nyproduktion av hyresrätter

Svar

2016-07-21

Ulrica Westerlund, L

Extra statsbidrag för att kunna hantera flyktingsituationen

Svar

2016-05-25

Petter Nilsson, SD

Väven i Umeå AB

Svar

2016-05-19

Jan Hägglund, AP

Umeå Energi planerar att bygga en sportpark

Svar

2016-05-17

Peder Westerberg, L

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Svar

2016-05-11

Lennart Johansson, M

Gång- och cykelväg kopplat till den nya bron

Svar

2016-05-11

Lennart Johansson, M

Möjlighet för personer med funktionshinder att åka lokalbuss i Umeå

Svar

2016-05-11

Lennart Johansson, M

Det rörliga tiggeriet

Svar

2016-05-09

Arbetarpartiet

Hur har man bedömt eleverunderlaget i Bullmark Botsmark och Bodbyn?

Svar

2016-04-18

Ulrik Berg, M

Kommer Umeå kommun att införa bärgningshjälp för rullstolar?

Svar

2016-03-14

Jan Hägglund, AP

Lokalerna på Fridhem

Svar

2016-03-14

Patrik Brännberg, AP

Umeå kommuns heltidsmodell

Svar

2016-03-07

Filip Hallbäck, FI

Filmpolitikens framtid i Umeå

Svar

2016-03-02

Peder Westerberg, L

Blir det någon ny idrottshall på Teg?

Svar

2016-02-19

Lykke Brodin, FI

En feministisk arbetsmarknadspolitik(löner)

Svar

2016-02-19

Lykke Brodin, FI

En feministisk arbetsmarknadspolitik(sjukfrånvaro)

Svar

2016-02-18

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Hur ser planerna ut för gymnasiebyn, kopplat till lokalförsörjning och kommunnyttan?

Svar

2016-02-18

Elisabeth Zackrisson, V

Infria löftet om minskade barngrupper i förskolan

Svar

2016-02-15

Jan Hägglund, AP

Förhållandet kommun- regering/stat

Svar

2016-02-10

Ulrika Edman, V

Är det lämpligt med privata städföretag på våra förskolor?

Svar

2016-02-05

Igor Jonsson, M

Vad har tiggarna kostat skattebetalarna i Umeå?

Svar

2016-01-21

Tina Myhrberg, M

En jämlik skola?

Svar

2016-01-15

Ellika Nordström, -

Umebornas totala klimatutsläpp

Svar

2016-01-15

Mattias Larsson, L

Hur kan tyskt kött vara bättre för miljön än västerbottniskt?

Svar

2016-01-13

Anders Ågren, M

Mer mark för företagsetableringar

Svar

2016-01-12

Anders Ågren, M

Hur får vi ytterligare fart på bostadsbyggandet i Umeå?

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Strategi för motverkning av alla former av mäns våld mot kvinnor

Svar

2016-01-07

Filip Hallbäck, FI

Fokus 15, Rapport från MUCF, gällande ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter

Svar

2016-01-05

Jan Hägglund, AP

Boenden för ensamkommande flyktingbarn

Svar

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.