Startsida Umeå kommun

Motioner 2016

Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

40/2016

2016-12-05

Filip Hallbäck, FI

Jämlikhetscertifiering: helhetsgrepp och verktyg för det kommunala antidiskrimineringsarbetet


39/2016

2016-12-05

Anders Ågren, M

Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan

Beslut

38/2016

2016-11-16

Veronica Kerr, KD

Ökad valfrihet och mångfald inom daglig verksamhet (LSS)


37/2016

2016-11-10

Henrik Agerhäll, SD

Kommunorganiserad hemresa för EU-migranter

Beslut

36/2016

2016-11-09

Ulrika Edman,
Lasse Jacobsson,
Mattias Sehlstedt, V

Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå


35/2016

2016-11-05

Henrik Agerhäll, SD

Låt kommunfullmäktige rösta om rasistiska bostadssnabbspår

Beslut

34/2016

2016-10-30

Henrik Agerhäll, SD

Registrering av EU-migranter för deportation


33/2016

2016-10-25

Filip Hallbäck, FI

Divestering: nej till investering av kommunala medel i fossila bränslen

Beslut

32/2016

2016-09-30

Filip Hallbäck, FI

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Beslut

31/2016

2016-09-27

Ulrika Edman,
Åsa Bäckström, V

HBTQ-certifiering/diplomering av stadsbiblioteket


30/2016

2016-09-16

Ulrika Edman, V

Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år


29/2016

2016-09-05

Petter Nilsson, SD

Kommunal åldersprövning av EKB

Beslut

28/2016

2016-09-02

Elin Jonsson, M

Pedagogpris

Beslut

27/2016

2016-08-19

Petter Nilsson, SD

Begränsning av gatumusik


26/2016

2016-08-17

Elin Jonsson, M

Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan

Beslut

25/2016

2016-08-15

Ulrica Westerlund, L

Ge äldre möjlighet att välja gemenskap istället för ensamhet

Beslut

24/2016

2016-06-24

Petter Nilsson, SD

Samverka med andra hälftenägaren till Väven i Umeå AB om kvittning av hyror


23/2016

2016-06-16

Arijan Kan,
Gudrun Nordborg, V

Stoppa skatteflykten av kommunala medel

Beslut

22/2016

2016-05-06

Ulrica Westerlund, L

Det finns inga ursäkter för hedersvåld

Beslut

21/2016

2016-05-03

Arbetarpartiet

Ökad personaltäthet och ökat peronalinflytande - grunden för ny heltidsmodell

Beslut

20/2016

2016-04-22

Petter Nilsson, SD

Återvändandeteam

Beslut

19/2016

2016-04-14

Elisabet Forssell, Ulrika Edman, V

Bygg en F-6-skola i Bullmark

Beslut

18/2016

2016-03-31

Filip Hallbäck, FI

Anta övergripande HBTQ-politiska mål

Återtagen

17/2016

2016-03-31

Filip Hallbäck, FI

Inkluderande SFI

Beslut

16/2016

2016-03-17

Örjan Mikaelsson,
Lasse Jacobson, V

Gör en stad på Gaza till vänort

Beslut

15/2016

2016-03-16

Anders Ågren, M

Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten

Beslut

14/2016

2016-03-11

Petter Nilsson, SD

Nej till storregion

Beslut

13/2016

2016-03-03

Elmer Eriksson, M

Mer fysisk aktivitet för eleverna i skolan

Beslut

12/2016

2016-03-01

Lycke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Allmänhetens frågestund

Beslut

11/2016

2016-03-01

Lycke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Avkodning av könsbundna benämningar vid förtroendeuppdrag och arbeten inom offentlig förvaltning

Beslut

10/2016

2016-03-01

Lycke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Kommunal handlinsplan mot rasism

 Återtagen

9/2016

2016-03-01

Lycke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Rapport om hållbar och inkluderande ekonomi på kommunal nivå

 Återagen

8/2016

2016-03-01

Lycke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

MR-pris för särskilda insatser på kommunal nivå

Beslut

7/2016

2016-02-22

Anders Ågren, M

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Beslut

6/2016

2016-02-19

Ulrika Edman, V

Kommunalt barnombud - all samhällsplanering utifrån ett barnperspektiv

Beslut

5/2016

2016-02-16

Vänsterpartiet

Portalparagraf till bolagens ägardirektiv - för stärkt demokrati

 

4/2016

2016-01-08

Elmer Eriksson, M

Försöksverksamhet med betyg från åk 4

Beslut

3/2016

2016-01-15

Emma Strömberg, L

Egen bostadskö för enkelrum i korridor

Beslut

2/2016

2016-01-14

Ulrika Edman,
Åsa Bäckström, V

Delade turer inom äldreomsorgen ska avskaffas

Beslut

1/2016

2016-01-11

Elin Jonsson, M

Kunskapskommun i en globaliserad värld

Beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.