Startsida Umeå kommun

Motioner 2017


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

50/2017

2017-12-31

Henrik Agerhäll, (-)

Inför Staffanstorpsmodellen för tvångsplacerade asylutlänningar


49/2017

2017-12-31

Henrik Agerhäll, (-)

Polisanmäl de som bidragsfuskar genom åldersljug


48/2017

2017-12-18

Mattias Larsson, C

Fyll kommundelskontoren med verksamhet

Beslut

47/2017

2017-12-18

Saasha Metsärantala, FI

Upphandlingar mot sexuella trakasserier


46/2017

2017-12-11

Elisabeth Zackrissson, Ulrika Edman, V

Resurscentrum för genus och jämställdhet


45/2017

2017-12-11

Petter Nilsson, SD

Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun


44/2017

2017-11-13

Mattias Larsson,
Anna-Karin Sjölander, C

Inför förmånscykel för kommunanställda

Beslut

43/2017

2017-10-30

Saasha Metsärantala, FI

Vidareutveckling av Frizon

Beslut

42/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Avloppsrening av läkemedelsrester


41/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen

Beslut

40/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Cykelplatser i kommunala parkeringshus

Beslut

39/2017

2017-10-09

Saasha Metsärantala, FI

Regnbågsfärgade övergångställen


38/2017

2017-09-27

Petter Nilsson, SD

Seniorrabatt inom kollektivtrafiken

Beslut

37/2017

2017-09-25

Saasha Metsärantala, FI

Fördjupat samarbete med landstinget för ungas psykiska hälsa


36/2017

2017-09-21

Petter Nilsson, SD

Förbjud tiggeri i Umeå

Beslut

35/2017

2017-09-02

Henrik Agerhäll, (-)

Behandla alla partier lika i skolan

Beslut

34/2107

2017-08-30

Peder Westerberg, L

Gästhamnar i hela Umeåregionen

Beslut

33/2017

2017-08-22

Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström,
Jan-Olov Carlsson, V

Arbetstidsförkortning enligt 3-3 modellen

Beslut

32/2017

2017-08-20

Veronica Kerr, KD

Fler äldreboenden med större möjligheter

Beslut

31/2017

2017-08-08

Henrik Agerhäll, (-)

Behandla kristna och muslimska förskolor lika

Beslut

30/2017

2017-08-04

Saasha Metsärantala, FI

Språkligt flexibla tangentbordsinställningar

Beslut

29/2017

2017-06-29

Saasha Metsärantala, FI

Låt stadsdirektören bli kommundirektör


28/2017

2017-06-29

Saasha Metsärantala, FI

Nya vänorter för fredens skull


27/2017

2017-06-19

Saasha Metsärantala, FI

Kommunalt stöd till företagande mot utanförskap

Beslut

26/2017

2017-06-15

Henrik Agerhäll, (-)

Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik


25/2017

2017-06-10

Henrik Agerhäll, (-)

Ingen Bostadenutförsäljning innan valet

Beslut

24/2017

2017-06-09

Henrik Agerhäll, (-)

Flagga även för den mest utsatta minoritetsgruppen


23/2017

2017-06-03

Henrik Agerhäll, (-)

Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag


22/2017

2017-05-31

Anders Ågren, M

Hedra Umeås veteraner

Beslut

21/2017

2017-05-26

Anna-Karin Sjölander, C

Huskurage - räddar liv och förebygger våld


20/2017

2017-05-02

Saasha Metsärantala, FI

Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling

Beslut

19/2017

2017-04-25

Veronica Kerr, KD

Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination


18/2017

2017-04-24

Anna-Karin Sjölander, C

Införande av en stadsodlingsnorm


17/2017

2017-04-24

Petter Nilsson, SD

Ett demokratiskt Umeå


16/2017

2017-04-19

Henrik Agerhäll, (-)

Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär


15/2017

2017-04-18

Saasha Metsärantala, FI

Skolfam i Umeå kommun

Beslut

14/2017

2017-04-10

Petter Nilsson, SD

E-förslag

Beslut

13/2017

2017-04-06

Centerpartiet

Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun


12/2017

2017-04-05

Peder Westerberg, L

Välkomna Örnsköldsvik

Beslut

11/2017

2017-03-29

Ulrika Edman, V

Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda


10/2017

2017-03-27

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Lokalbuss och färdtjänst


9/2017

2017-03-10

Elsa Andersson Hedkvist, V

Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktie


8/2017

2017-02-24

Henrik Agerhäll, SD

Angiveripengar på utlänningsförbrytare


7/2017

2017-02-13

Ulrika Edman,
Lasse Jacobsson, V

Bygg socialtjänstens Hus


6/2017

2017-02-09

Anders Ågren, M

Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj


5/2017

2017-01-14

Henrik Agerhäll, SD

Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening


4/2017

2017-01-12

Henrik Agerhäll, SD

Minnesdag för bolsjevikernas offer - temadag i skolan


3/2017

2017-01-12

Anders Ågren, M

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid


2/2017

2017-01-02

Peder Westerberg, L

Styrning av kommunala bolag


1/2017

2017-01-02

Henrik Agerhäll, SD

Kommunen ska ej anställa asylsökande

Beslut