Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 28 oktober

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron;
  Peder Westerberg (L)
 3. Interpellation: Är äldreomsorgen personcentrerad och flexibel; Veronica Kerr (KD)
 4. Interpellation: Borde inte kommunens egen verksamhet följa lagar och regler? Ulrik Berg (M)
 5. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar?
  Peder Westerberg (L)
 6. Interpellation: Vill (S) avskaffa dagbarnvårdarna? Anders Norqvist (L)
 7. Interpellation: Varför vill S lägga ner fungerande verksamheter?
  Veronica Kerr (KD)
 8. Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)
 9. Interpellation: Finns det någon logik i beredningen av motioner?
  Gudrun Nordborg (V)
 10. Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna? Peder Westerberg (L)
 11. Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)
 12. Interpellation: Dagbarnvårdarnas framtid; Maja Westling (C)
 13. Fråga: Kommer Umeå kommun att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen? Peder Westerberg (L)
 14. Fråga: Kommer det skapas nya parkeringar vid Umeå Energi arena?
  Peder Westerberg (L)
 15. Fråga: Höjda avgifter äldreomsorgen; Åsa Bäckström (V)
 16. Delårsrapport januari–augusti 2019
 17. Motion 42/2017: Avloppsrening av läkemedelsrester; Saasha Metsärantala (FI)
 18. Motion 38/2018: Motverka näthat och nät-gromning;
  Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 19. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 2:1 med flera, Västra Brinkvägen, Väst på stan
 20. Redovisning av motioner 2019:2
 21. Fyllnadsval: Ersättare i äldrenämnden, Faiza Issa Aden Farah (V)
 22. Fyllnadsval: Ersättare i äldrenämnden, Mari Lindgren (C)
 23. Fyllnadsval: Ersättare i individ- och familjenämnden, Carola Andersson (S)
 24. Avsägelse: Lekmannarevisor i Umeå Parkerings AB och Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB, Eva Arvidsson (V)
 25. Avsägelse: Ersättare i byggnadsnämnden, Gisela Lindmark Eriksson (S)
 26. Avsägelse: Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Hampus Lindqvist (C)
 27. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-11-08

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv