Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 16 december

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Har Umeå kommun någon beredskap för uppfostringsresor, någon statistik eller samarbete med andra instanser i dessa frågor? Jan Hägglund (AP)
 3. Interpellation: Vad hände med de vita jobben? Lasse Jacobson (V)
 4. Interpellation: När ska Umeå kommun utlysa ett klimatnödläge?
  Åsa Bäckström (V)
 5. Interpellation: Publicering av fullständiga handlingar inför kommunfullmäktige; Maja Westling (C)
 6. Interpellation: Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster?
  Maja Westling (C)
 7. Interpellation: När blir ett beroendecentrum verklighet? Igor Jonsson (M)
 8. Justering av kommunfullmäktigebeslut 2019-11-25; koncernbildning Kvarken Linkgruppen
 9. Motion 46/2018: Att bygga i trä; Maja Westling (C)
 10. Motion 4/2019: Handlingsplan vid brott i skolan; Anna-Karin Sjölander (C)
 11. Motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; Veronica Kerr (KD)
 12. Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-Karin Sjölander (C)
 13. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Sömmen 1 i centrala stadsdelarna
 14. Antagande: Utvidgning av verksamhetsområdet för dagvatten, vatten och avlopp, för fastigheterna Grubbe 9:21 med flera, Backen 4:32 och del av Backen 4:25
 15. Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd
 16. Taxa för Umeå kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 17. Ny avfallstaxa
 18. Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern
 19. Valärenden
 20. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 11.45 Utdelning av Umeå kommuns miljöpris
 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2019-12-09

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv