Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 18 december 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:03:42

Upprop

0:06:35

Justering

0:07:03

Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till ut­försälj­ning från AB Bostaden

0:07:03

Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande

0:07:03

Interpellation: Mer exakta uppgifter om utförsäljning från AB Bostaden

0:07:35

Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna

0:38:05

Interpellation: Umeå kommuns publicering av sammanträdes­doku­ment på webben

0:57:10

Fråga: Skolskjutsar

1:02:49

Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna

1:03:06

Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghets­boendet på Berghem

1:08:06

Motion 35/2016: Låt kommunfullmäktige få rösta om rasistiska bostads­snabbspår

1:08:36

Motion 37/2016: Kommunorganiserad hemresa för EU-migranter

1:08:56

Motion 12/2017: Välkomna Örnsköldsvik

1:24:19

Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter

2:50:11

Miljöpristagare

 

Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:02:16

Kommunrevisionen redovisar

0:03:55

Motion 33/2017: Arbetstidsförkortning enligt 3–3 modellen

1:23:48

Motion 41/2017: Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen

1:48:33

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

2:01:49

Översyn av avgifter

2:44:11

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgens­avgift för Umeå kommunkoncern 2018

2:45:49

Anläggningstaxa och brukningstaxa för VA (ABVA)

3:05:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:09:29

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensam­kommande

3:18:59

Fråga: Parkeringshuset vid Järnvägsallén

3:25:30

Fråga: Järnväg norrut

3:32:43

Fråga: Kommer Socialdemokraterna att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?

3:44:33

Rosor

 

Kontakt

Umeå kommun
Kommunikation
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-12-18#1.mp3 80.5 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.