Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 25 september 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:03:13

Upprop

0:06:05

Justering

0:06:26

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:06:26

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:07:13

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:07:31

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder i Umeå kommun?

0:07:51

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:08:14

Interpellation: Ett ökat antal bussresor kan kanske vara bra för miljön

0:35:43

Interpellation: Kvarstår besparingskravet inom äldrenämndens ansvarsområde

1:22:00

Motion 34/2016: Registrering av EU-migranter för deportation

1:22:40

Motion 5/2017: Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening

1:24:47

Motion 11/2017: Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda

2:26:33

Genomförande- och medfinansieringsavtal Norrbotniabanan


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:03:18

Kommunrevisionen informerar

0:05:53

Kommunjuristerna informerar om nya kommunallagen (inklusive frågor)

0:28:19

Jämställdhetsutskottet informerar

1:21:07

Valkrets- och valdistriktsindelning inför kommunfullmäktigeval 2018

1:50:51

Nytt sorteringssystem för hushållsavfall

2:06:55

Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen

2:07:54

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:03

Interpellation: Kvacksalveri i Umeå kommun

2:17:33

Interpellation: Gränsöverskridande samarbete inom Barentsregionen

2:30:13

Fråga: Skolskjutsar

2:30:24

Fråga: Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning

2:37:38

Fråga: Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?

2:41:27

Fråga: Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?

2:47:50

Fråga: Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?

3:01:55

Fråga: Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?

3:13:22

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?

3:13:26

Fråga: Astridgårdens framtid

3:20:04

Fråga: Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen?

3:27:58

Fråga: Kommunens vilja att utvecklas

3:40:36

Fråga: Etanolförsäljningen vid Bildmuseets konstfredag

3:47:50

Fråga: Framtida medfinansiering av UR nära?

 

Kontakt

Umeå kommun
Kommunikation
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-09-25#1.mp3 71.6 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.