Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

(Denna sändning visar tyvärr inga talare, utan endast bildspelen från kommunens bolag och talarlista.)

0:00:00

Upprop

0:03:35

Justering

0:04:20

Information från kommunens bolag:

0:04:50

Mikael Öhlund - Umeå Kommunföretag AB / koncernen

0:15:20

Håkan Gustafsson - Umeå Parkering AB

0:29:10

Tomas Blomqvist - Vakin / Umeva

0:49:45

Jörgen Aronsson - Dåva Deponi AB

1:03:35

Karin Hedlund - Umeå Energi AB

1:31:40

Jerker Eriksson - AB Bostaden

1:55:50

Bertil Hammarstedt - Inab

2:06:00

Frågestund

2:42:00

Kommunrevisionen informerar


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:00:00

Reviderad investeringsbudget för 2017

1:14:00

Motion 6/2016: Kommunalt barnombud, all samhällsplanering utifrån ett barnperspektiv

2:15:20

Motion 25/2016: Ge äldre möjlighet att välja gemenskap i stället för ensamhet

2:58:10

Antagande: Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 med flera

3:33:10

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017

4:09:40

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

4:11:30

Fråga: Gäller en köttnorm för familjehem i Umeå kommun?

4:19:25

Fråga: ECCAR-utredningen

4:23:35

Fråga: Vad vill vi som kommun signalera till vårdnadshavare?

4:35:35

Fråga: Degraderar Umeå kommun undersköterskeyrket?

4:45:40

Fråga: Vaccinationer för kommunanställda

4:49:15

Fråga: Varför kontor, men inte klassrum?

4:56:00

Fråga: Skyltar på umesamiska i offentliga miljöer

4:59:40

Fråga: Redovisning av interreligiösa rådets verksamhet


Kontakt

Umeå kommun
Kommunikation
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.