Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Uppgifter och befogenheter

Hållbarhetsutskottet

  • är kommunstyrelsens organ för strategisk omvärldsbevakning av hållbarhetsfrågor (följer till exempel Agenda 30-arbetet)
  • är kommunstyrelsens organ för hållbar utveckling (social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbar utveckling)
  • tar initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor, som miljö- och klimatfrågor och folkhälsofrågor samt andra frågor som kan ses ur ett brett hållbarhetsperspektiv
  • lämnar rekommendationer och råd från exempelvis utskott i kommunstyrelsen och nämnder
  • svarar på remisser från planeringsutskottet avseende övergripande planering inom samhällsbyggnadsområdet för en hållbar utveckling
  • ansvarar för strukturen för kommunens hållbarhetsarbete
  • inventerar, följer upp och utvärderar kommunens hållbarhetsarbete
  • ansvarar övergripande för kommunens folkhälsoarbete.

Hållbarhetsutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om

  • adjungering av ledamöter från regionkommun (beredning folkhälsa och demokrati) vid folkhälsofrågor
  • att utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.