Startsida Umeå kommun

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

Ansvarsområde

Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att inrätta en gemensam brand- och räddningsnämnd. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Samverkan i nämnden möjliggör att samordna kommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor under en gemensam ledning. Det ger kommunerna bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och utvecklingsförmåga.

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd ansvarar för

  • kommunernas räddningstjänst och att fullgöra de uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor åligger kommunerna
  • tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Så fungerar nämnden

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Umeå kommun väljer två ledamöter och två ersättare, Robertsfors och Vindelns kommun väljer en ledamot och en ersättare vardera. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Kontakt

Susanne Ångdal
nämndsekreterare
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande

Veronica Kerr (KD)

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.