Startsida Umeå kommun

För- och grundskolenämnden

Ansvarsområde

För- och grundskolenämnden i Umeå ansvarar för

  • förskola
  • familjedaghem
  • fritidshem
  • grundskola
  • särskola.

Så fungerar nämnden

För- och grundskolenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Nämndens verksamhet

För- och grundskolan arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om för- och grundskolan

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden

Moa Brydsten (S)

Moa Brydsten (S)
ordförande

Lena Riedl (M)

Lena Riedl (M)
vice ordförande

Elisabeth Zachrisson (V)

Elisabeth Zachrisson (V)
2:e vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.