Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Katrine Andersson
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
katrine.andersson@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Undersidor