Startsida Umeå kommun

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Ansvarsområde

Umeå, Vännäs och Skellefteå kommun har gemensamt nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster. Nämnden har ansvar för lagring, virtualisering och backup för kommunernas IT-verksamhet. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation.

Så fungerar nämnden

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Umeå, Skellefteå och Vännäs kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. Varje år nomineras ordförande av en av de deltagande kommunerna så att alla kommuner har posten i tur och ordning. Umeå kommunfullmäktige väljer ordförande. Umeå kommun har ordförandeskapet och Skellefteå kommun vice ordförandeskapet under 2018.

Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Umeå kommuns ledamöter

Janet Ågren (S)
ledamot

Ulrik Berg (M)
ledamot

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.