Startsida Umeå kommun

Personalnämnden

Ny nämnd efter beslut i kommunfullmäktige 2018-11-26. Nämnden ersätter kommunstyrelsens personalutskott.

Personalnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ansvarsområden

Ur Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder:

Nämnden är kommunens organ för personalstrategiska frågor.

Nämnden ska

  • verka och svara för utveckling i personalpolitiska frågor, samt däri ge råd och biträde till övriga nämnder och styrelser
  • svara för en enhetlig och sammanhållen lönepolitik
  • samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att verksamheten drivs enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt kommunenens policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
  • samordna kompetensförsörjning och omställning
  • svara för uppföljning av fullmäktiges personalpolitiska mål och uppdrag samt tillämpningen av arbetsrättsliga lagar och avtal
  • utveckla arbetet med mångfald och integration i kommunens verksamheter.

Nämnden beslutar om (med undantag för ärenden som delegerats till annan)

  • strategiska arbetsgivarfrågor, det vill säga personalpolitik, lönebildning och pensioner
  • samordning och utveckling av kommunorganisationen
  • att fastställa delegationsordning för personal- och organisationsfrågor.
Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Ledamöter i personalnämnden

Tomas Wennström (S)

Tomas Wennström (S)
ordförande

Lennart Johansson (M)

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.