Startsida Umeå kommun

Tidigare utskott

Kommunstyrelsens personalutskott ersattes av personalnämnden i november 2018.

Samtidigt flyttades näringslivs­frågorna från det som tidigare hette näringslivs- och planerings­utskottet till det som tidigare hette arbetsutskottet. De bytte namn och heter nu näringslivs- och arbetsutskottet samt planeringsutskottet. Deras tidigare protokoll och föredragningslistor hittar du under de nya namnen.