Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns pensionärsråd

Umeå kommuns pensionärsråd, UPR, är ett organ för samråd och information mellan Umeå kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

UPR arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Representation

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

  • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
  • SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund)
  • SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
  • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
  • Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen)
  • Demensföreningen i Umeå

Från kommunens sida finns representanter från äldrenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Ordförande i UPR är Carin Nilsson, som också är äldrenämndens ordförande.

Kontakt

Carin Nilsson
ordförande
090-16 11 00
carin.nilsson@umea.se

Ann Siklund
sekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Sidan har granskats 2019-01-11

Sidans kortadress: www.umea.se/upr

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.