Startsida Umeå kommun

Äldreomsorg, socialtjänst

Verksamhetsområde Äldreomsorg, socialtjänsten, är en del av kommunen och politiskt ansvarig nämnd för området är äldrenämnden. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga
  • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
  • enskilda med missbruksproblem
  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • människor med funktionshinder
  • enskilda som vårdar en anhörig.

Organisation

Äldreomsorg har verksamheterna Din kommunala hemtjänst, Hälso- och sjukvård i hemmet, Prevention, Utredning och bistånd och Vård- och omsorgsboende/korttidsboende.

Organisation 2019, Äldreomsorg

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Äldreomsorgen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
äldreomsorgsdirektör

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.