Startsida Umeå kommun

Personal, ekonomifunktionen


Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Ekonomi
Lena Höök Gustafsson

ekonomidirektör

lena.hookgustafsson@umea.se

090-16 35 84
070-653 35 84

Budget
Madelaine Salomonsson

budgetchef,  tillförordnad

madelaine.salomonsson@umea.se

090-16 21 82
070-618 44 37

Anette Sjödin

controller

anette.sjodin@umea.se

090-16 11 06
070-244 06 59

Anita Johansson

controller

anita.c.johansson@umea.se

090-16 11 10
070-568 43 40

Stefan Boström

controller

stefan.bostrom@umea.se

090-16 51 02
070-995 08 30

Finans
Mikael Öhlund

finanschef

mikael.ohlund@umea.se

090-16 22 55
070-579 00 01

Anna-Karin Nilsson

portföljförvaltare

annakarin.nilsson@umea.se

090-16 11 14

Anna Westerlund

controller

anna.westerlund@umea.se

090-16 11 05

Redovisning
Monica Fryxå 

redovisningschef

monica.fryxa@umea.se

090-16 11 60
070-646 11 60

Johan Eriksson

controller

johan.eriksson@umea.se

090-16 10 36
072-546 65 12

Seija Königsson

controller

seija.konigsson@umea.se

090-16 11 67
073-073 29 70

Carina Lundberg

konsult/ekonom

carina.lundberg.4@umea.se

090-16 30 91

Inköpsprocessen
Mattias Gleisner

ekonom

mattias.gleisner@umea.se

090-16 30 98

Sofia Lundberg (föräldraledig)

ekonom

sofia.lundberg@umea.se

090-16 51 17

Sanny Johansson (vikarie)

ekonom

sanny.johansson@umea.se

090-16 51 16

Åsa Linde

ekonom

asa.linde@umea.se

090-16 51 10

Ingela Holmner

ekonomiassistent

ingela.holmner@umea.se

090-16 51 03
070-331 14 36

Inga-Lill Bäckström

ekonomiassistent

inga-lill.backstrom@umea.se

090-16 51 12

Sandra Fredriksson (vikarie)

ekonomiassistent

sandra.fredriksson@umea.se

090-16 23 62

Monica Johansson

konsult/ekonom

monica.johansson.2@umea.se

090-16 51 14

Kundreskontra/krav
Siv Persson

gruppledare

siv.persson@umea.se

090-16 11 20

Hanna Bäckström

ekonom

hanna.backstrom@umea.se

090-16 11 27

Doris Lindstedt

ekonom

doris.lindstedt@umea.se

090-16 11 19

David Häggling (föräldraledig)

ekonom

david.haggling@umea.se

090-16 11 13

Joel Zirath (vikarie)

ekonom

joel.zirath@umea.se

090-16 11 13

Christina Eriksson

ekonom

christina.c.eriksson@umea.se

090-16 11 86

Upphandling
Urban Helmersson

upphandlingschef

urban.helmersson@umea.se

090-16 15 70

Pia Wangbergh

biträdande upphandlingschef

pia.wangberg@umea.se

090-16 15 65
070-695 01 81

Anders Blom

upphandlare

anders.blom@umea.se

090-16 15 73

070-224 82 79

Dick Ekström

upphandlare

dick.ekstrom@umea.se

090-16 15 74
070-508 10 94

Ulrika Dahlbom Erlingsson

upphandlare

ulrika.erlingsson@umea.se

090-16 11 30
070-577 36 30

Martin Deverud

upphandlare

martin.deverud@umea.se

090-16 15 76
070-969 15 76

Rickard Fredriksson

upphandlare

rickard.fredriksson@umea.se

090-16 15 96
070-253 22 09

Cecilia Gabrielsson

upphandlare

cecilia.gabrielsson@umea.se

090-16 15 62

070-650 06 82

Nathalie Olofsson

upphandlare

nathalie.olofsson@umea.se

090-16 15 64
072-247 63 22

Linda Vestin

upphandlare

linda.vestin.2@umea.se

090-16 15 63

070-655 10 18

Anders Westman

upphandlare

anders.westman@umea.se

090-16 15 75
070-550 53 21

Ann-Christine Oscarsson

upphandlingsassistent

ann-christine.oscarsson@umea.se

090-16 15 67
070-879 14 00

Rickard Bratvold

e-handel

rickard.bratvold@umea.se

090-16 17 19
070-086 17 28

Utbildning
Lena Höök Gustafsson

ekonomichef

lena.hookgustafsson@umea.se

090-16 35 84
070-653 35 84

Urban Blomdahl

controller

urban.blomdahl@umea.se

090-16 12 89
070-581 58 11

Margurithe Stenlund

ekonom

margurithe.stenlund@umea.se

090-16 56 75

Katrin Holgersson

ekonom

katrin.holgersson@umea.se

090-16 12 78

Monica Bäckström

ekonom

monica.backstrom@umea.se

090-16 17 93

Lars Skånberg

controller

lars.skanberg@umea.se

090-16 11 09

Annika Hedman

ekonom

annika.hedman@umea.se

090-16 59 64
070-559 59 64

Maria Murgren

ekonom

maria.murgren@umea.se

090-16 24 04
070-885 44 75

Peter Säbom

ekonom

peter.sabom@umea.se

090-16 40 25
070-696 70 25

Sofia Vestin

ekonom

sofia.vestin@umea.se

090-16 17 63

Marcus Nordin

ekonom

marcus.nordin@umea.se

090-16 10 32

Vård och omsorg
Madelaine Salomonsson

ekonomichef

madelaine.salomonsson@umea.se

090-16 21 82
070-618 44 37

Jan Sjöstedt

controller

jan.sjostedt@umea.se

090-16 18 05
070-327 93 87

Monika Norlin

controller

monika.norlin@umea.se

090-16 18 56
072-556 53 30

Carina Nylander

controller

carina.nylander@umea.se

090-16 11 75
070-655 47 51

Ida Arvidsson

ekonom

ida.arvidsson@umea.se

090-16 29 05
070-371 29 05

Cecilia Andersson

ekonom

cecilia.andersson@umea.se

090-16 17 59

Helene Lindgren

ekonom

helene.lindgren@umea.se

090-16 35 06
070-225 14 97

Johanna Hellqvist

ekonom

johanna.hellqvist@umea.se

090-16 21 90
070-330 14 65

Lotta Holmberg

ekonom

lotta.holmberg.2@umea.se

090-16 10 35
072-216 99 00

Evelin Frölander

ekonom

evelin.frolander@umea.se

090-16 35 01
070-316 35 01

Samhällsbyggnad
Marcus Bystedt

ekonomichef

marcus.bystedt@umea.se

090-16 16 23
072-226 13 30

Anneli Lyxell

controller

anneli.lyxell@umea.se

090-16 23 95
070-610 23 95

Carina Johansson

ekonom

carina.johansson@umea.se

090-16 23 36

Elisabet Forsgren

ekonom

elisabeth.forsgren@umea.se

090-16 16 03

Julia Isberg (föräldraledig)

ekonom

julia.isberg@umea.se

090-16 11 17

Monia Sundelin

controller

monia.sundelin@umea.se

090-16 11 08
070-554 09 19

Peder Johansson

controller

peder.johansson@umea.se

090-16 22 41

Peter Gustafsson

controller

peter.gustavsson@umea.se

090-16 33 78
070-697 33 78

Viktoria Danielsson

ekonom

viktoria.danielsson@umea.se

090-16 33 79

Mathias Pettersson

controller

mathias.pettersson@umea.se

090-16 11 17


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.