Startsida Umeå kommun

Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

Personalfunktionen är indelad i sex verksamheter:

  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Lön och pension
  • Rekrytering och bemanning
  • Utveckling och ledarskap
Kontakt

Personal direkt
telefonsupport
090-16 10 99, tryck 2
personaldirekt@umea.se

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Kommunens verksamheter är uppdelade i verksamhetsområden. För dessa finns personalchefer som fungerar som en strategisk partner i personalfrågor:

Utbildning

Åsa Bergström
asa.bergstrom.2@umea.se

Stöd och omsorg, Äldreomsorg

Åse Nymberg
ase.nymberg@umea.se

Samhällsbyggnad, Tillväxt och stödfunktioner

Maj-Lis Jakobsson
majlis.jakobsson@umea.se

Birgitta Forsberg, personaldirektör

Birgitta Forsberg
personaldirektör

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.