Startsida Umeå kommun
Bild på landsväg

Färdtjänst/särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är en egen process inom Gator och parker. Verksamheten leds  politiskt av tekniska nämnden. Färdtjänst fullgör kommunens uppgift enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänst i Umeå ansvarar för besluten i hela kommunen.

Läs mer om färdtjänst

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14, 16 10 00
fardtjansten@umea.se

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid:
08.30–09.30 och 10.00–12.00

Postadress:
Färdtjänst
Umeå kommun
901 84  Umeå

Besöksadress:
Stadshuset, Norra flygeln
(ingång från Hovrättsgatan)Skolgatan 31 A, Umeå

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Mer information

Lokal kollektivtrafik:
www.tabussen.nu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.