Startsida Umeå kommun

Organisation ändrad

Umeå kommuns organisation ändrades 1 januari 2019. Verksamhetsområde Tillväxt har upphört och enskilda verksamheter har flyttats till andra förvaltningar i den nya organisationen.

Tillväxt

Verksamhetsområde Tillväxt skapar förutsättningar för bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning och ett livskraftigt näringsliv. Vi fokuserar på strategier, utveckling och aktiviteter som stärker Umeås långsiktiga tillväxt.

Verksamheter som ingår i området är IT-funktionen, Mark och exploatering, Näringslivsservice, Umeåregionen, Viva kompetenscentrum, Överförmyndarenheten och Övergripande planering.

Kontakt

Tillväxt
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A