Startsida Umeå kommun

Organisation ändras

Umeå kommuns organisation ändras 1 januari 2019. Arbete pågår för att ändra skisser och berörda sidor på webbplatsen som beskriver organisationen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 1.

Verksamhetsområde Tillväxt upphör och enskilda verksamheter flyttas till andra förvaltningar i den nya organisationen.

Tillväxt

Verksamhetsområde Tillväxt skapar förutsättningar för bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning och ett livskraftigt näringsliv. Vi fokuserar på strategier, utveckling och aktiviteter som stärker Umeås långsiktiga tillväxt.

Verksamheter som ingår i området är IT-funktionen, Mark och exploatering, Näringslivsservice, Umeåregionen, Viva kompetenscentrum, Överförmyndarenheten och Övergripande planering.

Kontakt

Tillväxt
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A