Startsida Umeå kommun

IT-funktion

Umeå kommuns IT-funktion möjliggör en positiv samhällsutveckling genom att stödja innovativ verksamhet som förenklar vardagen för kommunala verksamheter, medborgare och företag.

IT-funktionens uppdrag är att med hög kompetens, verksamhetskunskap och god serviceanda erbjuda ett brett utbud av IT-tjänster som stödjer arbetet för välfärd och ett gott liv i Umeå.

Verksamheten leds politiskt av tekniska nämnden.

Huvuduppgifter

IT-funktionen har tre huvuduppgifter:

  • Strategiskt stöd
    IT-funktionen levererar modeller, principer, tekniska plattformar, informationssäkerhet samt följer upp IT-verksamheten.

  • IT-tjänster
    Tjänsterna är utredningar, processkartläggningar, projektledning, kravspecifikationer och förberedelser inför upphandling, förvaltning och systemutveckling, installation, drift och support av verksamhetssystem, infrastruktur och arbetsplatsutrustning. Servicenivå och innehåll i tjänsterna fastställs i överenskommelser med kommunens verksamheter.

  • Telefonitjänster
    IT-funktionen levererar en telefonifunktion innefattande teknisk plattform, telefonist- och upplysningstjänst till kommunens verksamheter, bolag, stiftelser och Umeåregionens kommuner.

Personal

Personalen arbetar i olika funktioner och alla anställda delas in i specifika kompetensgrupper. Varje process drivs av en funktionsansvarig, som du kan kontakta om du har frågor angående någon av processerna.

Öppettider

Öppet vardagar klockan 8–17, lunchstängt klockan 12–13.

Sommartid 1 juni–31 augusti klockan 8–16.30, lunchstängt klockan 12–13.

Kontakt

Telefon:

Support, felanmälan
090-16 11 34

Reception
090-16 11 22

Postadress:

Umeå kommun IT
901 84 Umeå

Besöksadress:

Skolgatan 31
Stadshuset, norra flygeln

IT-chef:

Tomas Forsberg
090-16 11 52
tomas.forsberg@umea.se

Mer information

IT-funktionens kvalitetsdeklaration (pdf)

Vi vill ständigt förbättra oss. Din uppfattning om vår service är viktig och vi vill därför att du framför dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag till förbättringar.

Du kan lämna dina synpunkter direkt till vår kundsupport, på telefon 090-16 11 34.

Sidan har granskats 2019-02-20

Sidans kortadress: www.umea.se/it

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.