Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration och nationella minoriteter i Umeå kommun.

Verksamheten bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Verksamheten möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Är även en självklar samarbets­part för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensför­sörjning.

Kontakt

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
viva@umea.se

Besöksadress:

Sveagatan 8

Receptionens öppettider:

Vardagar, klockan 08.00–16.00
Lunchstängt, klockan 11.30–13.00

Postadress:

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson:

Helén Andersson, verksamhetschef
090-16 10 65
helen.andersson@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2020-05-27

Sidans kortadress: www.umea.se/viva