Startsida Umeå kommun

Område Väst

Christina Jonsson

C Jonsson

För- och grundskolechef för område Väst:

Christina (Kicki) Jonsson
090-16 50 68
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se


I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

Grubbe, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Backens skola

F-6, fritids, Umeå Musikklasser

Elisabeth Jonsson

elisabeth.a.jonsson@umea.se

090-16 50 55
070-695 01 98

Familjedaghem Centrum/Rödäng
Tavelsjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Grisbacka skola
F-6, fritids

Martin Svedberg

martin.svedberg@umea.se

090-16 26 50
070-611 38 33

Grisbacka skola

Samuel Holmlund (bitr rektor)

samuel.holmlund@umea.se

070-241 41 78

Grubbeskolan, 7-9, skolenhet 1

Mats Boman

mats.boman@umea.se

090-16 26 61
070-586 46 06

Grubbeskolan, 7-9, skolenhet 2, nyanlända

Marcus Eskelind

marcus.eskelind@umea.se

090-16 43 30
070-238 68 03

Gitarren

förskola

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Kornetten

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 54 54
070-394 42 13

Kungsgården

förskola

Ingalill Bring

ingalill.bring@umea.se

090-16 50 89
070-244 62 42

Linnean

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 19 66
070-394 42 13

Prosten

förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 49
090-16 50 55
070-880 19 28

Rödängsskolan

skola F-3

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Tavelsjö skola, F-6

Helena Ödling

helena.odling@umea.se

090-16 27 50, 070-650 10 74

Tavelsjö förskola

Helena Ödling

helena.odling@umea.se

090-16 27 50, 070-650 10 74

Familjedaghem Tavelsjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53Centrala Västra, ledning

Skola, verksamhet

Rektor

Mejl

Telefon

Förskolan Hedlunda

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Förskolan Klumpen

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Hedlundaskolan

F-6, undervisning för nyanlända

Elisabeth Rinnau-Stenman

elisabeth.rinnau.stenman@umea.se

090-16 50 75

070-688 70 10

Smeden förskola

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60


Västra, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Brännlands skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

Missionären

förskola

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Sörfors förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Sörfors skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80

070-611 27 47

Västangårds förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 65

Västangårds skola

6-9

Myrtle Nestander

myrtle.nestander@umea.se

090-16 50 69
070-699 24 64

F-5

Patrik Sandström

patrik.s.sandstrom@umea.se

090-16 28 76
070-315 38 84

Överboda förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Överboda skola

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47


Administration SO Väst

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Backens skola, Förskolorna Kungsgården, Missionären och Hedlunda förskola:

Rektorsstöd, elevregistrering,  personaladministration, beställningar och fakturor.


Förskolorna Klumpen och Smeden:

Personaladm. fakturor och beställningar.

Sanna Brandt

sanna.brandt@umea.se

070-644 01 55

Grubbeskolan: Rektorsstöd, elevregistrering,  personaladministration vikariehantering, beställningar och  fakturor.

Ulrika Hellström

ulrika.hellstrom@umea.se

090-16 26 56

Grisbackaskolan och Hedlundaskolan:
Rektorsstöd, elevregistrering, skolskjutsar, fakturor.

Christina Wincent

christina.wincent@umea.se

090-16 26 67

070-650 13 95

Rödängskolan, Brännland, Sörfors, Överboda, Tavelsjö:
Rektorsstöd, elevregistrering, personaladm. skolskjuts och fakturor.

Erika Dahlgren

erika.dahlgren@umea.se

070-511 06 46

Västangårds skola: Rektorsstöd, elevregistrering, beställningar, lokaladministratör och fakturor.

Monika Nyberg

monika.nyberg@umea.se

090-16 51 91

Västangårds skola: Rektorsstöd, personaladm, vikariehantering, bussbiljetter och skolskjutsar.

Kristina Karlsson

kristina.karlsson@umea.se

090-16 51 90


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus