Startsida Umeå kommun

Byggande och bostäder

Bostadsbyggandet är av strategisk betydelse för en tillväxtkommun som Umeå.  Det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva bostäder för alla dem som flyttar till Umeå. En god tillgång till bostäder för livets alla skeden är också en viktig förutsättning för att ge umeborna bra livskvalitet och stimulera rörligheten på bostadsmarknaden. 

Under 2017 färdigställdes 1 000 bostäder i Umeå inklusive ombyggnationer. För 2018 är bedömningen att cirka 1 100 nya bostäder kommer att byggas. Ett politiskt beslut har fattats om att höja ambitionsnivån i bostadsbyggandet till 2000 nya bostäder/år under några år här framöver. Detta för att bygga bort bostadsbristen samt skapa en väl fungerande bostadsmarknad.


Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar, se statistikdatabasen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.