Startsida Umeå kommun

Bostadsbyggande

I tabellen redovisas bostadsbyggande efter hustyp. Som småhus räknas friliggande villor, rad-, kedje- och gruppbyggda småhus med äganderätt. Begreppet flerbostadshus avser det totala antalet nya lägenheter som har byggts som hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. Sammanslaget redovisar uppgifterna det totala antalet inflyttningsfärdiga bostäder varje år.

 

År

Småhus

Flerbostadshus

Totalt

1990

224

783

1 007

1991

257

1 088

1 345

1992

160

1 420

1 580

1993

98

795

893

1994

34

307

341

1995

40

671

711

1996

43

837

880

1997

64

758

822

1998

54

349

403

1999

79

217

296

2000

89

101

190

2001

111

295

406

2002

133

481

614

2003

107

195

302

2004

131

827

958

2005

186

618

804

2006

214

481

695

2007

196

543

739

2008

184

817

1 001

2009

160

166

326

2010

118

311

429

2011

117

208

325

2012

118

321

439

2013

164

366

530

2014

79

459

538

2015

208

954

1 162

2016

224

1 079

1 303

2017

161

839

1 000

2018

131

1 304

1 435

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus