Startsida Umeå kommun

Delårsrapport

Umeå kommuns delårsrapporter är en del av kommunens ekonomiska redovisning och tas fram varje tertial. Här hittar du delårsrapport för andra tertialet.

Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under året, alltså förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform. Delårsrapporter produceras av ekonomifunktionen.

Öppna dokumentet och klicka i innehållsförteckningen, eller på ett bokmärke i nerladdat dokument, för att komma till önskat avsnitt.

Kontakt

Monica Fryxå
redovisningschef
Umeå kommun
090-16 11 60
monica.fryxa@umea.se