Startsida Umeå kommun

Budget och verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige om hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna.

Budgetarbetet pågår året runt:

  • I januari görs en omvärldsanalys. Det är början på arbetet att planera ekonomin för nästa år.
  • Under vårvintern lämnar verksamheterna in underlag, som behandlas av budgetberedningen (kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott).
  • I juni fattar kommunfullmäktige beslut om den slutgiltiga budgeten.
  • Redan i november börjar nämnderna planera för nästa budget.

Budget 2020

Läs om Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2020–2023. Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2020 och plan 2021–2023 samt investeringsbudget 2020 och plan 2021–2023.

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2020-2023, framsida

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2020–2023 (pdf)

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Budget 2019

Läs om Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022. Dokumentet innehåller kommunfullmäktigemål till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2019 och plan 2020–2022 samt investeringsbudget 2018–2019 och plan 2020–2022.

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019-2022, framsida

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022 (pdf)

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Sidan har granskats 2019-11-14

Sidans kortadress: www.umea.se/budget