Startsida Umeå kommun
Utflyktskartan, Holmökartan samt stadskarta

Kartor och geografisk information

Här hittar du aktuell information om kartor i Umeå kommun. Du kan titta och söka i kartor med olika teman. Du kan även beställa tryckta eller digitala kartor.

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster, till exempel geodetiska mätningar, flygfotografering och GIS-analyser.

Tryckta kartor

Kartmaterial finns i vissa fall som tryckt upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via beställningsformulär

Kontakt

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kartrelaterade tjänster

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster som till exempel geodetiska mätningar och GIS-analyser.

Mer information om kartprodukter och tjänster hittar du under produkter och tjänster.

Sidan har granskats 2019-03-21

Sidans kortadress: www.umea.se/kartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.