Startsida Umeå kommun
Meny
Utflyktskartan, Holmökartan samt stadskarta

Kartor och geografisk information

Här hittar du aktuell information om kartor i Umeå kommun. Du kan titta och söka i kartor med olika teman. Du kan även beställa tryckta eller digitala kartor.

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster, till exempel geodetiska mätningar, flygfotografering och GIS-analyser.

Tryckta kartor

Kartmaterial finns i vissa fall som tryckt upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via beställningsformulär

Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kartrelaterade tjänster

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster som till exempel geodetiska mätningar och GIS-analyser.

Mer information om kartprodukter och tjänster hittar du under produkter och tjänster.

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/kartor