Startsida Umeå kommun

Umeå i 3D - utforska staden i ett verklighetstroget perspektiv

I 3D webbkartan över Umeå kan du navigera runt i staden i en 3D-miljö. Kartan är uppbyggd utifrån de byggnadsritningar som finns i kommunens arkiv. Fasaderna på husen i centrala Umeå har draperats med fotografier av de riktiga husen för att återskapa en så verklighetstrogen känsla som möjligt.

Kartan används idag som ett planeringsunderlag och förhoppningen är att framöver öka användingen för visualisering och dialog inom olika stadsprojekt. 3D webbkartan har redan använts i samrådsskedet i ett par av kommunens detaljplaneringsprojekt. Tanken är att kartan ska ge en bättre bild av hur olika projekt kan komma att förändra staden och att du ska kunna vara med och påverka.

Vi arbetar ständigt med att förbättra 3D webbkartan så att utbredningen samt fotodraperingen av byggnaderna i framtiden ska kunna täcka hela Umeå. I kommunhörnan i Väven finns en stor pekskärm där det går att navigera runt i 3D webbkartan. Du hittar kartan på www.umea.se/3dkarta

Kontakt

Andreas Krantz 
090-16 13 10
070-684 13 10
andreas.krantz@umea.se

Robin Lundberg
090-16 25 90
Robin.lundberg@umea.se

Mer information

Kollvisionen

3D webbkartan fungerar bäst i Google Chrome. Men kartan fungerar också i andra uppdaterade webbläsare

Länk till 3D-data

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.