Startsida Umeå kommun

Nyckelkodsområden

Umeå kommun är indelad i nyckelkodsområden, eller delområden som de också kan kallas. Indelningen är i första hand gjorda för att kunna planera olika kommunala verksamheter utifrån hur många som bor i kommunens olika delar.

6-siffernivå, norra

6-siffernivå, norra

2-siffernivå

2-siffernivå

6-siffernivå, Umeå tätort

6-siffernivå, Umeå tätort

6-siffernivå, södra

6-siffernivå, södra

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus