Startsida Umeå kommun

Vinterväghållning

Här hittar du kartor över prioriterade gator samt gång- och cykelvägar under vintertid. Vinterkartorna visar samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen. Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har.

Umeå 

Klicka på bilden för att se en större karta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Gubböle och Norrfors 

Klicka på bilden för att se en större karta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Holmsund och Obbola

Klicka på bilden för att se en större karta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Hörnefors och Sörmjöle

Klicka på bilden för att se en större karta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Sävar och Täfteå

Klicka på bilden för att se en större karta.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Teckenförklaring
Teckenförklaring

Klicka på bilden för att se teckenförklaringarna i större format.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus