Startsida Umeå kommun

Vinterväghållning

Här hittar du kartor över prioriterade gator samt gång- och cykelvägar under vintertid. Vinterkartorna 2016/2017 visar samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen. Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har.

Klicka på kartorna så öppnas de i större storlek i pdf-format.

Umeå 

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Gubböle och Norrfors 

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Holmsund och Obbola

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Hörnefors och Sörmjöle

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Sävar och Täfteå

Klicka på bilden för att se kartan i större format.
Teckenförklaring
Teckenförklaring

Klicka på bilden för att se teckenförklaringarna i större format.