Startsida Umeå kommun

Vinterväghållning

Här hittar du kartor över prioriterade gator samt gång- och cykelvägar under vintertid. Vinterkartorna 2016/2017 visar samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen. Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har.

Klicka på kartorna så öppnas de i större storlek i pdf-format.

Umeå 

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Gubböle och Norrfors 

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Holmsund och Obbola

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Hörnefors och Sörmjöle

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Sävar och Täfteå

Klicka på bilden för att se kartan i större format.
Teckenförklaring
Teckenförklaring

Klicka på bilden för att se teckenförklaringarna i större format.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.