Startsida Umeå kommun

Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.

3D-data

 • Byggnader i 3D
 • Skuggstudier

Snedbilder

 • Snedbildsgalleri

Grundläggande data

 • Storskaliga kartor (primärkartor)
 • Enkelt uttag ur kartdatabas eller
 • fastighetsregister

Tekniska uppdrag

 • Mätuppdrag
 • Transformationstjänster
 • Stompunkter

Tryckta kartor

 • Historiska kartor
 • Kartan "direkt"
 • Stadskarta över Umeå tätort och
 • Obbola/Holmsund
 • Tätortskarta
 • Holmökartan
Kontakt

Lantmäteri, expedition
090-16 13 00
lantmateri@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Kontakt verksamhetsansvariga

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor