Startsida Umeå kommun

Grundläggande data

Lantmäteri har tillsammans med det statliga Lantmäteriet till uppgift att ansvara för tillgång till geografisk information över kommunen. För detta ändamål har vi byggt upp och utvecklat en digital kartdatabas. Kartan ger en bild av landskapet med dess mest framträdande detaljer samt fastighetsindelning. Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Inom resterande områden i Umeå kommun finns heltäckande småskalig kartdatabas.

Med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 – 1:5000.
Småskalig kartdatabas innebär skala 1:10000 – 1:250 000.

Storskaliga kartor (primärkartor)

Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Information som levereras är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer med mera.

Uttag ur kartdatabas

Tomtkarta eller uttag ur fastighetsregister

Finns behov av en lista över fastighetsägare eller kanske information om en viss fastighet inom kommunen finns det möjlighet att få det hos oss. Vi hjälper dig även om du behöver en enkel karta av din tomt eller annat område.

Beställ grundläggande data

Kontakta Lantmäteri för mer information om grundläggande data.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus