Startsida Umeå kommun

Tomtkarta eller uttag ur fastighetsregister

Tomtkarta
Behöver du en enkel karta av din tomt för t ex planering av trädgården, skriver vi kostnadsfritt ut ett A4-blad. Kartunderlaget har ingen kartografisk handpåläggning och kan inte användas vid bygglovsansökan.

Uttag ur fastighetsregistret
Hos Lantmäteri finns en terminal där du själv kan söka efter fastigheter, fastighetsägare, gemensamhetsanläggningar mm. Det är möjligt att, vid ett och samma tillfälle, kostnadsfritt skriva ut eller kopiera 1-9 s/v A4-blad. Utskrift nr 10 kostar 50kr. Därefter 5kr per A4-blad.

Vi står även till tjänst om kopia av förrättningsakt önskas. Har du frågor kring din fastighet, kontakta kommunala lantmäteri myndigheten, KLM.

Vid behov av vägledning, utredning eller annan handläggning exempelvis fastighetsägarförteckning, tillämpas timtaxa eller hektarpris beroende av produkt.

Beställ uttag

Kontakta Lantmäteri för mer information om beställning av uttag ur kartdatabas eller fastighetsregister.

Expedition
090-16 13 00

Beställningsblankett