Startsida Umeå kommun

Tomtkarta eller uttag ur fastighetsregister

Tomtkarta

Behöver du en enkel karta av din tomt för exempelvis planering av trädgården, skriver vi kostnadsfritt ut ett A4-blad. Kartunderlaget har ingen kartografisk handpåläggning och kan inte användas vid bygglovsansökan.

Uttag ur fastighetsregistret

Hos Lantmäteri kan du få hjälp med att söka efter fastigheter, fastighetsägare, gemensamhetsanläggningar med mera. Det är möjligt att kostnadsfritt skriva ut eller kopiera 1–9 svartvita A4-blad. 10:e kopian 60 kr. därefter 5 kr/kopia. Priser inkl. moms. Prislista Lantmäteri

 

Vi står även till tjänst om kopia av förrättningsakt önskas. Har du frågor kring din fastighet, kontakta kommunala lantmäteri myndigheten, KLM.

Vid behov av vägledning, utredning eller annan handläggning exempelvis fastighetsägarförteckning, tillämpas timtaxa eller hektarpris beroende av produkt.

Beställ uttag

Kontakta Lantmäteri för mer information om beställning av uttag ur kartdatabas eller fastighetsregister.

Expedition
090-16 13 00

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus