Startsida Umeå kommun

Prislista Lantmäteri


Timtaxan är 760 kronor per timme exklusive moms. Alla priser är exklusive moms, om inte annat anges.

Produkt/Tjänst

Pris

Övrig information

Utdrag ur fastighetsregistret

Timtaxa

Servitut och rättigheter är inte utredda

1-9 kopior gratis, 10:e kopian 60 kr. därefter 5 kr/kopia. Priser inkl. moms

Tomtkarta

Gratis


Bykarta

Beställningsvara/plottas

A4 50 kr

A3 70 kr

A2 130 kr

A1 170 kr

Skala 1:5000

Digital kopia ur kartdatabasrasterformat

jpg, gif, tiff, pdf

Timtaxa


vektorformat

dwg, tab, shape

Timtaxa+kr/kb

Kontakta oss för exakt prisuppgift

3D produkter och tjänsterStadsmodell - 3D

31kr/kb

Obearbetad modell. Beräkning baseras på motsvarande 2D-byggnad. Avser byggnad med takkonstruktion

3D konstruktion

Timtaxa

Ex. skuggstudier, visualiseringar. Avser leverans i jpg-format

Stadskarta Umeå

oinramad/olaminerad

Beställningsvara

2100 kr

140x110cm

skala 1:10 000

Stadskarta Umeå

inramad/laminerad

4200 kr

140x110cm

skala 1:10 000

Stadskarta Umeå finns även som rasterformat, bildvektorformat och vektor


Kontakta oss för prisuppgift

Stadskarta Obbola-Holmsund

oinramad/olaminerad

Beställningsvara


1600 kr

70x80 cm

Stadskarta Obbola-Holmsund inramad/laminerad

Beställningsvara

2500 kr

70x80 cm

Stadskarta Obbola-Holmsund finns även som rasterformat, bildvektorformat och vektor


Kontakta oss för prisuppgift

Holmökarta (2017)

Tryckt form

80 kr

Inklusive moms

Tätortskarta (2017)


Tryckt form


Tätortskartan finns även som rasterformat, bildvektorformat och vektor

80 kr

Inklusive moms


Kontakta oss för prisuppgift

Foton och historiska kartorSnedbild, analog

125 kr/bild ≤A3

300 kr/bild >A3


Kopia av flygfoto s/v, analog

4 kr/ha + timtaxa

inkl. skanning. Flyghöjd 800 meter

Kopia av flygfoto s/v, digital

jpg, tif

21 kr/ha + timtaxa

inkl. skanning. Flyghöjd 800 meter

Historiska kartor
Tryckt form

125 kr/st

Årtal 1612, 1819, 1899 och 1937

Historiska kartor, digital

jpg

150 kr/st

Årtal 1612, 1819, 1899 och 1937

TjänsterMätuppdrag

1000 kr + timtaxa

Minsta debitering: 1 tim. Fast grundavgift på 1000 kr tillkommer alltid


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus