Startsida Umeå kommun

Historiska kartor

En historisk karta över Umeå och det omliggande landskapet ger kunskap om markanvändning, namsättning o s v under de senaste århundradena. Den visar också utvecklingen av ett samhälle i ständig förändring. En historisk karta kan bl a utgöra underlag i utredningar, nyttjas vid släktforskning och är dessutom en perfekt gåva!
Historisk karta 1648

1648


Utdrag ur Geometrisk jordebok visande bl.a. "stadsmuren" med östra
och västra tullen.
 
Storlek ca 51x38 cm (hxb)
Historisk karta 1812

1812


Umeå stad med omland inom en linje Stöcksjö, Röbäck, Klockarbäcken,
Ersboda, Täfteböle, Innertavle, Yttertavle.

 
Storlek ca 32x40 cm (hxb)

Historisk karta 1899

1899


"Karta över över Umeå stads planlagda områden jämte förstaden Haga"
Umeå centrala delar begränsad i söder av älven, i väster Utgårdsvägen,
i norr järnvägen/Haga och Järnvägsgatan i öster.
Förteckning över offentliga byggnader, banker, fabriker/verkstäder.

 
Storlek ca 32x68 cm (hxb)

Historisk karta 1937

1937


Karta över Umeå stad, begränsad i söder av älven, i väster Tvärån,
i norr Sandbacka och sjukhusområdet i öster.
Förteckning över offentliga byggnader, apotek, banker, postkontor m.m.
 
Storlek ca 34x63 cm (hxb)

Priser
Kartorna kostar 125 kr/st inkl moms

Beställ Historiska kartor

Kontakta Lantmäteri för mer information om våra historiska kartor.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.