Startsida Umeå kommun

Personalpolitiska mål

Mål för utveckling av organisation och medarbetare

Personalpolitiken ska främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens invånare. Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl kända så att varje medarbetare förstår sin roll och uppgift för helheten. Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande.

  • Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.
  • Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.
  • Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.
  • Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus