Startsida Umeå kommun
Meny

Regler och styrande dokument

I Umeå kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar. Här publiceras kommunens styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller av kommunens stadsdirektör i samråd med förvaltningscheferna.

Kontakt

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta:

Respektive verksamhet

Kommunens jurister

Lagar och författningar

Kommunens verksamheter styrs i grunden av olika lagar och författningar.

Aktuella versioner av lagar och författningar finns på www.notisum.se

Offentlighetsprincipen

Dataskyddsförordningen, GDPR

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/styrdokument