Startsida Umeå kommun

Bolagsordningar för kommunala bolag

Umeå kommun äger helt eller delvis aktiebolag som bildar en koncern med Umeå kommunföretag som moderbolag. Kommunen äger också några bolag direkt. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. En bolagsordning är ett regelverk som beskriver vad varje bolag gör.

Läs mer om bolag i kommunkoncernen

Läs mer om Umeå kommunföretag (Umeå kommunföretags webbplats)

Moderbolag

Bolag

Bolagsordning

Organisationsnummer

Kommunens ägarandel

Umeå Kommunföretag AB

Bolagsordning

556051-9562

100 procent

 

Dotterbolag

Bolag

Bolagsordning

Organisationsnummer

Kommunens ägarandel

Umeå Energi AB

Bolagsordning

556097-8602

100 procent

Umeå Energi Elhandel AB

Bolagsordning

556432-4324

100 procent

Umeå Energi Elnät AB

Bolagsordning

556086-8225

100 procent

Umeå Energi Umenet AB

Bolagsordning

556619-3057

100 procent

Umeå Energi Sol Vind och vatten AB

Bolagsordning

556649-3127

100 procent

Norrlands Etanolkraft AB

BolagsordningSEKAB Biofuel Industries AB

BolagsordningBiondev AB


556740-5674

66,7 procent

Infrastruktur i Umeå AB

Bolagsordning

556040-6315

100 procent

Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning

556834-0813

100 procent

Umeå Hamn AB

Bolagsordning

556366-0355

100 procent

Dåva terminal AB

Bolagsordning

559062-9928

100 procent

Umeå Badhus AB

BolagsordningUmeå Parkerings AB

Bolagsordning

556131-0573

100 procent

AB Bostaden i Umeå

Bolagsordning

556500-2408

100 procent

Kommunicera i Umeå AB

Bolagsordning

556448-2353

100 procent

CM bostad AB i Umeå

Bolagsordning

559110-8120


Marie bostad AB i Umeå

Bolagsordning

559110-8096


Carls bostad AB i Umeå

Bolagsordning

559110-8104


AB Lokalen i Umeå

Bolagsordning

556280-4178

100 procent

AB Holmsundsbyggnader

Bolagsordning

556500-8199

100 procent

AB Servicebostäder i Umeå

Bolagsordning

556742-2471

100 procent

AB Bostaden parkering i Umeå

BolagsordningDåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB

Bolagsordning

556911-1338

100 procent

Umeå Vatten och Avfall AB

Bolagsordning

556492-0287

100 procent

VAKIN – Vatten och avfallskompetens i Norr AB

Bolagsordning

559028-8899

95 procent

Kompetensspridning i Umeå AB

Bolagsordning

556789-4109

100 procent

Västerbottens museum AB

Bolagsordning

556534-0527

60 procent

 

Intressebolag

Bolag

Bolagsordning

Organisationsnummer

Kommunens ägarandel

Kvarkenhamnar AB

Bolagsordning

556975-9037

50 procent

Väven i Umeå AB

Bolagsordning

556839-1907

50 procent

Visit Umeå AB

Bolagsordning

556870-2343

28 procent

Nolia AB

Bolagsordning

556099-6828

33,3 procent

NorrlandsOperan AB

Bolagsordning

556529-6190

40 procent

Umeå Invest Management AB

BolagsordningUminova Innovation AB


556633-4818

25,15 procent

Umeå Invest AB

BolagsordningEuropean CBRNE Training Center AB

Bolagsordning

556946-6294

50 procent

Uminova eXpression AB

Bolagsordning

556933-4328

25 procent

 

Övriga bolag

Bolag

Bolagsordning

Organisationsnummer

Kommunens ägarandel

Rederiaktiebolaget Vasa–Umeå – NLC Ferry AB/OY

Bolagsordning

24907328

50 procent

Kvarken Link AB (tidigare Midway Alignment AB)

Bolagsordning

559035-4873

50 procent

Umeå Folketshusförening


794000-2418

98 procent

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus