Startsida Umeå kommun

Interna styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument.

Se också: Kommunens mål och verksamhetsdirektiv och Externa styrdokument.

Allmänt

Arbetsmiljö och personal

Politiska partier och förtroendevalda

E-service, e-tjänster

Se även rubrik Säkerhet och beredskap

IT och telefoni

Se även rubrikerna E-service, e-tjänster och Kvalitet.

Kommunal förvaltning

Se även rubrik E-service, e-tjänster.

Kvalitet

Lokaler, fastigheter

Säkerhet och beredskap

Se även rubrik Information och kommunikation.

Upphandling