Startsida Umeå kommun
Meny

Ordningsregler

Lokala föreskrifter

Umeås allmänna lokala ordningsföreskrifter, hälso­skydds­föreskrifter, föreskrifter för torghandel, föreskrifter om gångbane­renhållning och riktlinjer för flaggning med mera.

Tillstånd och regler för torg och allmänna platser

Information om vad som gäller för aktiviteter och evenemang, torgförsäljning, affischering och uteserveringar med mera.

Interna styrdokument

Kommunens styrdokument som reglerar hur tjänstepersonerna ska genomföra sina uppdrag.

Ordningsregler i skolorna

hittar du på respektive skolas egna webbsida, se www.skola.umea.se.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus