Startsida Umeå kommun

Lokala ordningsstadgan

Här hittar du regler och föreskrifter som rör ordning, säkerhet, renhållning mm inom Umeå kommun.

Områden som reglerna omfattar är

 • affischering
 • buller
 • camping och bad
 • containrar
 • fyrverkeri
 • golfspel
 • högtalarutsändning
 • lastning av varor
 • markiser, flaggor och skyltar
 • ridning och löpning
 • schaktning, grävning
 • sprängning och skjutning med eldvapen.

Reglerna har kommit till för att vi alla ska få en så bra och trivsam miljö som möjligt.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus