Startsida Umeå kommun
Hundar

Den som har hand om en hund har skyldighet att följa vissa regler. Undantagen är ledarhund för synskadad person, räddningshund eller polishund i tjänst.

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden och på följande tider:

  • centrumfyrkanten i Umeå
  • på allmän badplats och i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor
  • under tiden 1 maj till och med 15 september i park eller vid plantering.

Koppel

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, det behövs däremot inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, lekplatser gallerior och innetorg. Föroreningar efter hundar ska plockas upp på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, i anlagda parker och på grönytor, det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker.

Tillsyn regleras i lag

Tillsyn av hundar regleras i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och i jaktlagen och jaktförordningen. Under tiden 1 mars–20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. I förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899) sägs att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människor inte uppstår.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.