Startsida Umeå kommun

Reglementen och arbetsordningar


Dokument

Ansvarig

Antaget/reviderat

Reglemente för Umeå kommuns nämnder och styrelser

Kommunledningsstaben

2008, rev 2008, rev 2008, rev 2009, rev 2010, rev 2011, rev 2012, rev 2013, rev 2014, rev 2017, rev 2018, rev 2020

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunledningsstaben

1991, rev 2003, 2007, rev 2009, rev 2015, rev 2016, 2017, rev 2018, rev 2020

Kommunstyrelsens utskotts arbetsordningar och delegation

Kommunledningsstaben

1999, rev 2006, rev 2010, rev 2011, rev 2013, rev 2015, rev 2018

Reglemente för Folkhälsorådet

Kommunstyrelsen

2016

Reglemente för Umeå kommuns funktionshinderråd

Kommunledningsstaben

2009, rev 2014

Reglemente för Landsbygdsutvecklingsråd Umeå kommun

Kommunstyrelsen

2019

Reglemente för revisorer

Kommunledningsstaben

2000, rev 2006, rev 2011, 2016

Reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system

Umeåregionen

2013, rev 2016

Reglemente för Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd

Umeåregionen

2014

Jämställdhetsutskottet

Kommunledningsstaben

2016


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus