Startsida Umeå kommun
Statistik och analyser

Här finns statistik om befolkning, bostäder och byggande, förvärvsarbete, pendling och mycket mer. Du hittar även rapporter som analyserar kommunens utveckling inom olika ämnesområden. Du kan själv söka fram statistik i vår statistikdatabas eller under statistik på karta.

Sidan har granskats 2019-03-05

Sidans kortadress: www.umea.se/statistik

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.